Öppen tillgång till vetenskapliga publikationer

Öppen tillgång till vetenskapliga publikationer är ett av de viktigaste målen inom öppen vetenskap. Finlands Akademi har redan länge utnyttjat praxis som stöder öppen tillgång till publikationer. De forskningspolitiska prioriteringarna och de praktiska åtgärderna har grundat sig på aktuella verksamhetssätt inom forskarsamhället. Det är skäl att alltid kontrollera kraven och metoderna för öppen vetenskap skilt i varje finansieringsbeslut av Akademin från de finansieringsvillkor som bifogas beslutet. På denna sida presenteras de grundläggande riktlinjerna för de finansieringsvillkor som för närvarande tillämpas samt Akademins verksamhet för att främja öppen tillgång till vetenskapliga publikationer.

Har du frågor eller synpunkter?