Lisenssien käyttö artikkelien julkaisemisessa

Vertaisarvioidut artikkelit tulee julkaista vastaanottajalle maailmanlaajuisesti, maksuttoman ja välittömän avoimuuden takaavaa lisenssiä käyttäen. Lisenssin on taattava myös artikkelin sisällön maksuton uudelleenjakaminen ja muokkaaminen. Edellytys tukee tutkijan oikeuksia tutkimustuotoksiin ja niissä esitettyihin tuloksiin sekä tutkimustuotosten levittämistä ja jatkokäyttöä.

Akatemia edellyttää lähtökohtaisesti Creative Commons Attribution (CC BY) 4.0 lisenssin käyttöä, mutta sen käytöstä voi poiketa seuraavin poikkeuksin: 

Artikkelit voivat sisältää luvanvaraista, muiden kuin artikkeleiden kirjoittajien tuottamaa sisältöä, minkä tekijänoikeuksiin kyseiset lisenssit eivät vaikuta. 

Sallittujen lisenssien käyttöön ei tarvitse pyytää erikseen lupaa akatemialta. Tätä toimintatapaa sovelletaan myös takautuvasti Suomen akatemian 2.11.2020 lähtien tekemiin rahoituspäätöksiin.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?