Öppen tillgång till referentgranskade artiklar – Vad bör projekt som finansierats ur utlysningar som öppnats före 1.1.2021 veta?

Akademin förutsätter att forskningsprojekt som finansierats ur utlysningar som öppnats före den 1 januari 2021 gör sina vetenskapliga publikationer öppet tillgängliga. Kravet gäller särskilt referentgranskade artiklar, men vi rekommenderar öppen tillgång även för andra typer av publikationer.

I fråga om dessa finansieringsbeslut avviker den öppenhet som Akademin förutsätter något från den definition av öppen tillgång som Akademin infört i sina finansieringsvillkor den 1 januari 2021 samt finansieringssättet för genomförandet av öppen tillgång. Läs mer i finansieringsvillkoren för ditt eget finansieringsbeslut.

Har du frågor eller synpunkter?