Tieteellisten julkaisujen avoin saatavuus

Tieteellisten julkaisujen avoin saatavuus on yksi keskeisimmistä avoimen tieteen tavoitteista. Suomen Akatemia on toteuttanut julkaisujen avointa saatavuutta tukevia käytäntöjä pitkään. Tiedepoliittiset painotukset ja käytännön toimet ovat riippuneet ajankohtaisista tiedeyhteisön toimintatavoista. Kutakin Akatemian rahoituspäätöstä koskevat avoimen tieteen edellytykset ja tukemistavat on syytä tarkistaa aina rahoituspäätöksen liitteenä lähetetyistä rahoitusehdoista. Tällä sivulla esitetään nykyisin käytössä olevien rahoitusehtojen peruslinjaukset sekä Akatemian toiminta tieteellisten julkaisujen avoimen saatavuuden edistämiseksi.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?