Planskiss: Akademiprogram

Planskissen ifylls i e-tjänsten på fliken Planskiss. Planskissen kan inte inlämnas som en bilaga. Läs noga utlysningstexten innan du börjar skriva planen.

Planskissen får vara högst fyra sidor lång, om inte annat nämns i utlysningstexten. Källförteckningen (högst 2 sidor) räknas inte med i sidantalet. Typsnittet i planen är Times New Roman, fontstorlek 12 pt, radavstånd 1,15 och marginaler 20 mm. Litteraturhänvisningarna skrivs in i texten, t.ex.: (namn, årtal eller [nummer]). Du kan inte använda fotnoter.

De tekniska anvisningarna om hur du fyller i planskissen finns på vår webbplats: E-tjänstens anvisningar.

Information för sökande och projekt

 • Forskningsprojektets titel
 • Konsortiets förkortning (gäller konsortieansökningar)
 • Konsortieledarens/sökandes namn och forskningsplats
 • Delprojektledarnas namn och forskningsplatser (gäller konsortieansökningar)

Grundtanken bakom forskningen

 • Bakgrund och mål
 • Förväntade resultat samt vetenskapligt och samhälleligt genomslag
 • Potential för genombrott (vetenskapens förnyelse)
 • Forskningsprojektets betydelse för samhället och vetenskapen
 • Motiveringar för hur forskningsprojektet anknyter till akademiprogrammet och dess mål

Genomförandet av forskningen

 • Genomförande och tidtabell
 • Projektets viktigaste forskningsmetoder
 • Beskrivning över forskargruppen
 • Nationellt och internationellt samarbete

Källförteckning

Har du frågor eller synpunkter?