Akademiker Arto Salomaa

Arto Salomaas (f. 1934) vetenskapliga arbete baserar sig på matematisk logik, med fokus på formella språk och automatteori. Han har till exempel bidragit till teoriutvecklingen inom DNA-beräkning.

Redan på 1960-talet blev Salomaa intresserad av de matematiska utmaningar som datorer erbjuder. Hans forskning är inriktad på matematisk teori inom datavetenskap, där han bland annat har fokuserat på att skapa teorier om kryptografi och DNA-beräkning. Han är en av de viktigaste utvecklarna av teorin om automater och formella språk.

Salomaa har på ett mångsidigt sätt utfört förtjänstfullt forskningsarbete, inte bara som en aktiv utvecklare av nya forskningsområden som djupt påverkat utvecklingen av databehandlingen, utan också bland annat som en utmärkt vägledare för unga forskare och författare av ansedda monografier. Hans vetenskapliga prestationer åtnjuter mycket hög uppskattning inom det internationella forskarsamhället.

Salomaa professor i matematik vid Åbo universitetet åren 1966–1998 och hade finansiering från Finlands Akademi som forskningsprofessor åren 1975–1980 och akademiprofessor åren 1989–1999. Dessutom har Salomaa varit gästprofessor vid flera utländska universitet. Han har hedersdoktorsgrad vid sju utländska och två finländska universitet.

Salomaa tilldelades titeln akademiker inom vetenskap år 2001.

Har du frågor eller synpunkter?