Forskningsinfrastrukturer som stöd för covid-19-forskningen

Coronavirusepidemin har visat hur den internationella och nationella beredskapen som uppnåtts genom en långsiktig utveckling av forskningsinfrastrukturerna i kombination med kompetent personal gör det möjligt att reagera även i överraskande situationer.

Forskningsinfrastrukturerna som finansieras av Finlands Akademi har haft en betydande roll i forskningssamfundets ansträngningar i forskningen om SARS-CoV-2-virusets egenskaper och epidemins effekter. I Akademins artikelserie behandlas ämnet ur olika branschers perspektiv.

    Läs mer om forskningsinfrastrukturernas genomslag i vägvisarrapporten för nationella forskningsinfrastrukturer för 2021–2024 (på finska).

    Läs mer om forskningsinfrastrukturer.

    Har du frågor eller synpunkter?