NOS-verksamhet

Finlands Akademi och Akademins forskningsråd deltar i verksamheten av samarbetsnämnderna för de nordiska forskningsråden (NOS). De tre nordiska samarbetsnämnderna för humaniora och samhällsvetenskap (NOS-HS), medicin (NOS-M) och naturvetenskap (NOS-N) verkar som nordiska samarbets- och sakkunnigorgan inom sina respektive vetenskapsgrenar. 

Mer information

Våra e-postadresser är i formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?