NOS-verksamhet

Finlands Akademi och Akademins forskningsråd deltar i verksamheten av samarbetsnämnderna för de nordiska forskningsråden (NOS). De tre nordiska samarbetsnämnderna för humaniora och samhällsvetenskap (NOS-HS), medicin (NOS-M) och naturvetenskap (NOS-N) verkar som nordiska samarbets- och sakkunnigorgan inom sina respektive vetenskapsgrenar. NOS-HS-sekretariatet är för tillfället vid Finlands Akademi.

Under NOS-HS verkar Nordiska publiceringsnämnden för humanistiska och samhällsvetenskapliga tidskrifter (NOP-HS). NOP-HS finansierar årligen omkring 40 vetenskapliga tidskrifter.

Mer information

  • NOS-HS webbplats
  • NOS-M:s webbplats
  • NOS-N:s webplats
  • ledande vetenskapsrådgivare Päivi Messo, tfn 0295 335 074 (NOS-HS)
  • vetenskapsrådgivare Jussi Varkemaa, tfn 0295 335 140 (NOP-HS)
  • vetenskapsrådgivare Sara Illman, tfn 0295 335 119 (NOS-M)
  • direktör Susan Linko, tfn 0295 335 066 (NOS-N)

Våra e-postadresser är i formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?