Nätverket Team Finland Knowledge

Nätverket Team Finland Knowledge skapades som ett led i att verkställa framtagna riktlinjer för internationalisering inom Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (2017–2025). Avsikten är att stöda och öka internationaliseringen av högskoleutbildning och forskning.

I nätverket ingår nio högskole- och vetenskapsexperter i London,  Los Angeles, Moskva, New Delhi, Peking, Pretoria, Sao Paolo, Singapore och Washington. I Sao Paolo, Pretoria och Singapore har dessa experter regionala uppdrag.

Akademins experter samarbetar med nätverkets experter. Överdirektör Riitta Maijala företräder Akademin i styrgruppen för Team Finland Knowledge.

Mer information

Bekanta dig med andra samarbetsnätverk

Har du frågor eller synpunkter?