Nätverket Team Finland Knowledge

Nätverket Team Finland Knowledge skapades som ett led i att verkställa framtagna riktlinjer för internationalisering inom Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (2017–2025). Avsikten är att stöda och öka internationaliseringen av högskoleutbildning och forskning.

I nätverket ingår åtta högskole- och vetenskapsexperter i Abu Dhabi, Buenos Aires, Moskva, New Delhi, Peking, Pretoria, Singapore och Washington. I Abu Dhabi, Buenos Aires, Pretoria och Singapore har dessa experter regionala uppdrag.

Akademins experter samarbetar med nätverkets experter. Överdirektör Riitta Maijala företräder Akademin i styrgruppen för Team Finland Knowledge (suppleant Johanna Hakala).

Mer information

Bekanta dig med andra samarbetsnätverk

Har du frågor eller synpunkter?

E-tjänsten (SARA) är stängd från fredag 29.1.2021 kl. 18.30 till måndag 1.2.2021 kl. 8.00.