Taiwan

Finlands Akademis samarbetspartner i Taiwan är Ministry of Science and Technology (MOST). Akademin stöder forskarrörlighet mellan Finland och Taiwan inom alla vetenskapsgrenar.

För att stärka forskningssamarbetet mellan Finland och Taiwan kan finländska forskare i september ansöka om mobilitetsstipendium för sig själva till Taiwan eller finansiering för att inbjuda en taiwanesisk forskare till Finland. Rörlighetsfinansieringen är avsedd för forskarnas rese- och levnadskostnader, inte för forsknings- eller utrustningsutgifter.

Mer information

  • programchef Risto Vilkko, tfn. 0295 335 136
  • vetenskapsrådgivare Ulla Ellmén (mobilitet), tfn. 0295 335 011
  • vetenskapsrådgivare Siru Oksa, tfn. 0295 335 125

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?