Taiwan

Finlands Akademis samarbetspartner i Taiwan är Ministry of Science and Technology (MOST). Akademin stöder forskarrörlighet mellan Finland och Taiwan inom alla vetenskapsgrenar.

Finländska forskare kan ansöka om Akademins rörlighetsfinansiering för att stärka forskningssamarbetet mellan Finland och Taiwan. Rörlighetsfinansieringen är avsedd för forskarnas rese- och levnadskostnader, inte för forsknings- eller utrustningsutgifter.

Mer information

  • programchef Risto Vilkko, tfn. 0295 335 136
  • vetenskapsrådgivare Ulla Ellmén (mobilitet), tfn. 0295 335 011
  • vetenskapsrådgivare Siru Oksa (mobilitet), tfn. 0295 335 125

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?