Taiwan

Finlands Akademis har ett avtal om finansieringssamarbete med Ministry of Science and Technology (MOST) i Taiwan. Akademin stöder forskarrörlighet mellan Finland och Taiwan inom alla vetenskapsgrenar. Rörlighetsfinansieringen är avsedd för forskarnas rese- och levnadskostnader, inte för forsknings- eller utrustningsutgifter. Ansökan inlämnas i samband med höstutlysningen.

Mer information

  • programchef Risto Vilkko, tfn. 0295 335 136
  • vetenskapsrådgivare Ulla Ellmén (mobilitet), tfn. 0295 335 011
  • ledande vetenskapsrådgivare Siru Oksa, tfn. 0295 335 125

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?