Indien

Finlands Akademi har tecknat samarbetsavtal med två indiska forskningsfinansiärer: Department of Biotechnology (DBT) och Department of Science and Technology (DST). Avtalen omfattar inte forskning inom samhällsvetenskaper eller humaniora.

Inom ramen för EU-samarbete har Akademin deltagit i gemensamma utlysningar inom New Indigo ERA-NET (2009–2013) och Inno INDIGO (2013–2016) samt i Equip-projektet (2014–2017), som främjade bl.a. nätverk mellan europeiska och indiska forskare och finansiärer inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Mer information

  • DBT:s webbplats
  • DST:s webbplats
  • ledande vetenskapsrådgivare Jaana Roos, tfn 0295 335 151
  • vetenskapsrådgivare Ulla Ellmén (mobilitet), tfn 0295 335 011

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?