Indien

Finlands Akademi har tecknat samarbetsavtal med två indiska forskningsfinansiärer: Department of Biotechnology (DBT) och Department of Science and Technology (DST). Avtalen omfattar inte forskning inom samhällsvetenskaper eller humaniora.

Med DBT har Akademin kommit överens om att stödja samarbetet mellan finländska och indiska forskare inom biologisk forskning. I praktiken innebär stödet mobilitetsfinansiering genom vilken Akademin finansierar finländska forskares rese- och levnadskostnader i Indien. Mobilitetsfinansieringen utlyses i samband med Akademins septemberutlysning.

Inom ramen för EU-samarbete har Akademin deltagit i gemensamma utlysningar inom New Indigo ERA-NET (2009–2013) och Inno INDIGO (2013–2016) samt i Equip-projektet (2014–2017), som främjade bl.a. nätverk mellan europeiska och indiska forskare och finansiärer inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Mer information

  • DBT:s webbplats
  • DST:s webbplats
  • ledande vetenskapsrådgivare Jaana Roos, tfn 0295 335 151
  • vetenskapsrådgivare Ulla Ellmén (mobilitet), tfn 0295 335 011

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?