OECD – Global Science Forum

OECD:s (Organisation for Economic Co-operation and Development) centrala uppdrag är att främja ekonomisk utveckling, sysselsättning och socialt välbefinnande. OECD är en internationell expertorganisation med verksamhet till stöd för medlemsländernas ekonomisk- och samhällspolitiska beslutsfattande.

Akademin företräder Finland i OECD:s Global Science Forum (GSF). GSF har i uppgift att utöka möjligheterna för internationellt samarbete inom vetenskaplig forskning. Till GSF:s uppdrag hör även att utgående från studier och rapporter ta fram rekommendationer till medlemsländerna. Inom ramen för Global Science Forum kartläggs och undersöks till exempel nya områden för forskningssamarbete liksom behov, förutsättningar och genomförande av projekt som kräver stora investeringar. 

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?