Horisont Europa i Finland

Akademin är tillsammans med Business Finland programmets nationella kontaktorganisation. De nationella kontaktpersonernas (National Contact Point, NCP) ansvar fördelas mellan Finlands Akademi och Business Finland. Akademin är huvudansvarig för programmets pelare 1, Vetenskaplig spetskompetens, som inbegriper Europeiska forskningsrådet (ERC), Marie Skłodowska-Curie-åtgärder (MSCA) och forskningsinfrastruktur. Dessutom har Akademin huvudansvaret för klustren 1 (Hälsa) och 2 (Kultur, kreativitet och inkluderande samhällen) inom pelare 2, Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft. Akademins vetenskapsrådgivare är verksamma i NCP- och expertroller också i andra programdelar.

I Finland har informationen om ramprogrammen koncentrerats till EUTI, det nationella kontoret för EU:s forsknings - och innovationsprogram. Kontaktuppgifter till kommittémedlemmar och nationella kontaktpersoner finns på EUTIs webbplats.

Mer information:

  • samarbete inom Europa: eu(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?