Science Europe

Den europeiska organisationen Science Europe grundades 2011. Dess medlemmar är offentliga organisationer i egenskap av betydande forskningsfinansiärer och forskningsinstitut inom sina respektive nationella forskningssystem. Science Europe har säte i Bryssel. Organisationen främjar medlemsorganisationernas gemensamma mål som handlar om att stärka det europeiska forskningsområdet, bland annat genom att i samarbete med medlemsorganisationerna ta fram kartläggningar och översikter om det europeiska samarbetet inom vetenskap och forskning. Science Europe finansierar inte forskning. Finlands Akademi är medlem i Science Europe.

Science Europe och USA:s forskningsfinansiär NSF (National Science Foundation) har grundat ett globalt samarbetsforum Global Research Council som sammanträder en gång per år för att diskutera aktuella teman.

Mer information:

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?