DAAD – mobilitetssamarbete med Tyskland

Finlands Akademi har avtal om finansieringssamarbete med organisationen DAAD Deutscher Akademischer Austauschdienst (The German Academic Exchange Service).

Samarbetet med DAAD omfattar alla vetenskapsområden, och syftar till att stöda finländska och tyska forskares mobilitet i samband med projektsamarbete. Mobilitetsfinansieringen är avsedd för finländska forskargruppers reseutgifter och levnadskostnader i Tyskland. Projektet ska ha både en finländsk och en tysk ansvarig person, och bägge ska lämna in en ansökan till en egen finansiär. Akademins ansökningstid är i september medan DAAD kan ha en annan ansökningstid. Det går att ansöka om finansiering för två år i taget.

Mer information:

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?