COST – samarbetsnätverk för forskare

COST (European Cooperation in Science and Technology) har i uppgift att i Europa skapa kontaktnät mellan aktörer inom olika vetenskapsområden. Samarbetsnätverkets aktiviteter (COST Actions) inleds utgående från forskarnas egna förslag. Avsikten med aktiviteterna är att i synnerhet stöda nätverkande unga forskare och forskargrupper inom nya vetenskaps- och teknikområden. Med hjälp av COST:s aktiviteter har forskarsamfund kunnat planera europeiska konsortier till exempel inför projekt inom ramen för Horisont 2020. Även om fokus ligger på Europa, tas forskargrupper från hela världen med i nätverken.

Verksamheten inom COST styrs av företrädarna för de länder som har anslutit sig. COST:s byrå hjälper till med projektens förvaltning. Samarbetsprojekten inom COST finansieras av EU:s ramprogram för forskning och innovation (Horisont Europa).

Den 27 maj 2022 fastställde COSTs styrelse, Committee of Senior Officials (CSO), finansieringen för 70 nya COST-nätverk, som officiellt inleds hösten 2022.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?