Tieteen tila 2016

Suomen Akatemian Tieteen tila 2016 -katsauksessa tarkastellaan tutkimuksen henkilöstöä ja rahoitusta sekä julkaisutoimintaa, tieteellistä vaikuttavuutta ja julkaisuyhteistyötä. Katsaus sisältää tarkasteluja tieteenalaryhmittäin ja organisaatioittain. Bibliometrisissä analyyseissä Suomea vertaillaan 12 tutkimusintensiiviseen maahan. Katsausta varten tehtiin erillinen, laadullisia ja määrällisiä menetelmiä yhdistävä tarkastelu tutkimuksen laajemmasta vaikuttavuudesta yhteiskunnassa.

Katsausta täydentävää materiaalia:

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?