Sektionen för akademiprogrammet för utvecklingsforskning

Mandatperiod

  • 1.1.2022–31.12.2024

Medlemmar

  • Tarja Väyrynen, forskningsrådet för kultur och samhälle, ordförande
  • Jarkko Niemi, forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö, vice ordförande
  • Kari Herlevi, rådet för strategisk forskning
  • Mirja Illikainen, forskningsrådet för naturvetenskap och teknik
  • Sirkku Juhola, forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö

Uppgifter

  • beslutar de projekt som finansieras inom akademiprogrammet

Har du frågor eller synpunkter?