Sektionen för akademiprogrammet för Kritiska material i städernas cirkulära ekonomi

Mandatperiod

11.12.2023–31.12.2024

Medlemmar

  • Timo Repo, forskningsrådet för naturvetenskap och teknik, ordförande
  • Sirkku Juhola, forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö, vice ordförande
  • Mika Patzar, forskningsrådet för kultur och samhälle,
  • Satu Ojala, forskningsrådet för naturvetenskap och teknik
  • Susanna Näreaho, forskningsrådet för naturvetenskap och teknik

Uppgifter

  • beslutar de projekt som finansieras inom akademiprogrammet för Kritiska material i städernas cirkulära ekonomis M-ERA.NET 3-utlysning 2023

Har du frågor eller synpunkter?