Sektionen för nyttiggörande av forskning

Mandatperiod

1.1.2023–31.12.2024

Medlemmar

  • professor Klaus Elenius, Finlands Akademis styrelse, ordförande
  • specialsakkunnig Kirsi-Marja Oksman-Caldentey, forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö, vice ordförande
  • professor Sirkku Juhola, forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö
  • specialsakkunnig Susanna Näreaho, forskningsrådet för naturvetenskap och teknik
  • professor Antti Ylä-Jääski, rådet för strategisk forskning
  • professor Mika Pantzar, forskningsrådet för kultur och samhälle

Uppgifter

    • fatta beslut om ansökningar om Finlands Akademis bidrag för nyttiggörande av forskning.

    Har du frågor eller synpunkter?