Sektionen för nyttiggörande av forskning

Mandatperiod

1.1.2023–31.12.2024

Medlemmar

 • professor Klaus Elenius, Finlands Akademis styrelse, ordförande
 • specialsakkunnig Kirsi-Marja Oksman-Caldentey, forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö, vice ordförande
 • professor Sirkku Juhola, forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö
 • specialsakkunnig Susanna Näreaho, forskningsrådet för naturvetenskap och teknik
 • professor Antti Ylä-Jääski, rådet för strategisk forskning
 • professor Mika Pantzar, forskningsrådet för kultur och samhälle
 • professor Timo Repo, forskningsrådet for naturvetenskap och teknik

Uppgifter

  • fatta beslut om ansökningar om Finlands Akademis bidrag för nyttiggörande av forskning.

  Har du frågor eller synpunkter?