Verksamhetsområden

Verksamhetsområdet för forskningsrådet för naturvetenskap och teknik:

 • energiteknik
 • fysik
 • geovetenskap och naturgeografi
 • kemi
 • maskin- och produktionsteknik
 • medicinsk teknik
 • matematik och statistik
 • materialvetenskap och -teknik
 • process- och kemiteknik
 • byggnads- och samhällsteknik samt arkitektur
 • elteknik och elektronik (inkl. kommunikations- och automationsteknik)
 • datavetenskap, informationsteknik
 • astronomi
 • bioteknik, bioinformatik och miljöteknik med anknytning till ovan nämnda områden
 • övrig forskning med anknytning till naturvetenskap och teknik, även mångvetenskaplig forskning

Har du frågor eller synpunkter?