Programmet ICT 2023

Finlands Akademi och Business Finland samordnar och finansierar forsknings-, utvecklings- och innovationsprogrammet ICT 2023 i syfte att förbättra kunskaperna inom databehandling och främja det vidsträckta utnyttjandet av IKT-baserade lösningar. Som grund för programmet ligger rapporten 21 vägar till ett friktionsfritt Finland, som utarbetats av arbetsgruppen ICT 2015. Programmets syfte är att förbättra kunskaperna inom databehandling och främja det vidsträckta utnyttjandet av IKT-baserade lösningar. Minst 10 miljoner euro av Akademins bevillningsfullmakt för år 2020 ska användas för att finansiera programmet. Business Finland ordnar inte en parallell utlysning för företagsprojekt, men beviljar annan finansiering inom detta tema via andra utlysningar (läs mer på BF:s webbplats). Läs mer om programmet ICT 2023.

Har du frågor eller synpunkter?