Medlemmar

Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik 1 jan 2022–31 dec 2024 

Ordförande

 • professor Leena Ukkonen, Tammerfors universitetet

Medlemmar

 • professor Ari Friberg, Östra Finlands universitet
 • professor Mirja Illikainen, Uleåborgs universitet
 • professor Ari Jokinen, Jyväskylä universitet
 • specialsakkunnig Susanna Näreaho, Metropolia
 • biträdande professor Satu Ojala, Uleåborgs universitet
 • professor Pekka Pankka, Helsingfors universitet
 • professor Timo Repo, Helsingfors universitet
 • professor Esa Vakkilainen, LUT-universitetet
 • professor Marjo Yliperttula, Helsingfors universitet
 • professor Patric Östergård, Aalto-universitetet.

Har du frågor eller synpunkter?