Medlemmar

Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik 1 jan 2019–31 dec 2021 

Ordförande

 • professor Reko Leino, Åbo Akademi

Medlemmar

 • Professor  Seppo Hassi, Vasa universitet
 • Professor Tanja Kallio, Aalto-universitetet
 • Professor Jorma Keskinen, Tampere universitet
 • Professor Heidi Kuusniemi, Vasa universitet
 • Professor Raine Mäntysalo, Aalto University
 • Besökande specialist Leena Paavilainen, Naturresursinstitutet
 • Professor Petriina Paturi, Åbo universitet
 • Professor Petri Pellikka, Helsingfors universitet
 • Professor Minnamari Vippola, Tampere universitet
 • Professor Antti Ylä-Jääski, Aalto-universitetet

Har du frågor eller synpunkter?