Verksamhetsområden

Verksamhetsområdet för forskningsrådet för för kultur och samhälle:

 • filosofi
 • historievetenskap och arkeologi
 • pedagogik
 • lingvistik
 • rättsvetenskap
 • psykologi
 • socialvetenskap
 • konstforskning
 • ekonomiska vetenskaper
 • teologi
 • statsvetenskap
 • kommunikationsvetenskap
 • samhällsvetenskaplig miljöforskning och kulturens geografi
 • övrig forskning med anknytning till humaniora och samhällsvetenskap, även mångvetenskaplig forskning

Har du frågor eller synpunkter?