Verksamhetsområden

Verksamhetsområdet för forskningsrådet för för kultur och samhälle:

 • filosofi
 • historievetenskap och arkeologi
 • pedagogik
 • lingvistik
 • rättsvetenskap
 • psykologi
 • socialvetenskap
 • konstforskning
 • ekonomiska vetenskaper
 • teologi
 • statsvetenskap
 • kommunikationsvetenskap
 • samhällsvetenskaplig miljöforskning och kulturens geografi
 • övrig forskning med anknytning till humaniora och samhällsvetenskap, även mångvetenskaplig forskning

Har du frågor eller synpunkter?

E-tjänsten (SARA) är stängd från fredag 29.1.2021 kl. 18.30 till måndag 1.2.2021 kl. 8.00.