Forskningsrådet för kultur och samhälle

Forskningsrådet för kultur och samhälle beviljar finansiering för forskning inom sitt verksamhetsområde. Forskningsrådet representerar många vetenskapsgrenar och forskning som hör till dess ansvarsområde bedrivs vid alla universitet i Finland. Finlands Akademi står för en betydande andel av universitetens externa forskningsfinansiering inom humaniora och samhällsvetenskaper.

Forskningsrådet har som uppgift att stödja högklassig vetenskaplig forskning inom sitt verksamhetsområde. Målet är att stärka den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen och att beakta deras särdrag.

Mer information

  • direktör Jyrki Hakapää (ansvarsområdet för forskning i kultur och samhälle), tfn 029 533 5020
  • kommunikationsasvarig: planerare Ia Hyttinen (fram till 30.6.2024), planerare Anna Kohonen (fr.o.m. 1.7.2024)
  • ansvarsområdets medarbetare

Våra e-postadresser är i formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?