Forskningsrådet för kultur och samhälle

Forskningsrådet för kultur och samhälle beviljar finansiering för forskning inom sitt verksamhetsområde. Forskningsrådet representerar många vetenskapsgrenar och forskning som hör till dess ansvarsområde bedrivs vid alla universitet i Finland. Finlands Akademi står för en betydande andel av universitetens externa forskningsfinansiering inom humaniora och samhällsvetenskaper.

Forskningsrådet har som uppgift att stödja högklassig vetenskaplig forskning inom sitt verksamhetsområde. Målet är att stärka den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen och att beakta deras särdrag.

Mer information

Våra e-postadresser är i formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?