Respons från bedömningspaneler

Både Finlands Akademi och forskningsrådet för kultur och samhälle för sin del utvecklar aktivt sin verksamhet. Responsen från bedömningspanelerna är en viktig del av detta utvecklingsarbete och responsen följs upp och analyseras årligen. Panelerna ger värdefull respons till sökandena också om hur ansökningarna kan förbättras ur bedömarens synvinkel.

Har du frågor eller synpunkter?