Medlemmar

Forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö 1 jan 2022–31 dec 2024 

Ordförande

 • professor Jussi Kukkonen, Östra Finlands universitet

Medlemmar

 • professor Per Ashorn, Tammerfors universitet
 • direktör Anna-Stiina Heiskanen, Finlands miljöcentral
 • professor Sirkku Juhola, Helsingfors universitet
 • professor Marja Kaunonen, Tammerfors universitet
 • professor Toni Kristian Laaksonen, Åbo universitet
 • forskningsprofessor Jarkko Niemi, Naturresursinstitutet
 • forskningschef Kirsi-Marja Oksman-Caldentey, Teknologiska
 • forskningscentralen VTTprofessor Jorma Palvimo, Östra Finlands universitet
 • professor Marko Salmi, Åbo universitet
 • professor Anne Toppinen, Helsingfors universitet.

Har du frågor eller synpunkter?