Kommitténs medlemmar

Kommittén för forskningens infrastrukturer 1.7.2022–20.6.2025

 • ordförande:direktör Riitta Maijala, Finlands Akademi
 • första vice ordförande: direktör Erja Heikkinen, undervisnings- och kulturministeriet
 • andra vice ordförande: överdirektör för förvaltning Ossi Malmberg, Finlands Akademi

Medlemmar:

 • Direktör Tuula Helander, Social- och hälsovårdsministeriet
 • General Sekreterare Anni Huhtala, rådet för utvärdering av ekonomiska politiken, Statens ekonomiska forskningscentral
 • Professor Ari Jokinen, forskningsrådet för naturvetenskap och teknik, Finlands Akademi
 • Forskningsdirektör Mari Laakso, Lantmäteriverket
 • Industriråd Maija Lönnqvist, Arbets- och näringsministeriet
 • Prorektor Arto Maaninen, Uleåborgs universitet
 • Rektor Ilkka Niemelä, Aalto-universitetet
 • Professor Atte Oksanen, forskningsrådet för kultur och samhälle, Finlands Akademi
 • Professor Jorma Palvimo, forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö, Finlands Akademi
 • Senior Director Arto Pussinen, Business Finland
 • Dekanus Sari Rissanen, Östra Finlands universitet
 • Generaldirektör Leif Schulman, Finlands miljöcentral
 • Prorektor Hanna Snellman, Helsingfors universitet
 • Prorektor Juhani Soini, Åbo yrkeshögskola

Stadigvarande expert

 • Undervisningsråd Petteri Kauppinen, Undervisnings- och kulturministeriet

Har du frågor eller synpunkter?