Kommitténs medlemmar

 • ordförande: överdirektör för forskning Riitta Maijala, Finlands Akademi
 • vice ordförande: direktör Erja Heikkinen, undervisnings- och kulturministeriet

Medlemmar:

 • Generaldirektör Johanna Buchert, Naturresursinstitutet
 • Associate Research Professor Anni Huhtala, Statens ekonomiska forskningscentral VATT
 • Professor Juhani Hämäläinen, Forskningsrådet för kultur och samhälle, Finlands Akademi
 • Rektor Keijo Hämäläinen, Jyväskylä universitet
 • Konsultativ tjänsteman Pirjo Kutinlahti, Arbets- och näringsministeriet
 • Direktör Mika Lautanala, Business Finland
 • Rektor Jukka Mönkkönen, Östra Finlands universitet
 • Rektor Ilkka Niemelä, Aalto universitet
 • Rektor Riitta Rissanen, Lapplands Yrkeshögskola
 • Professor Mika Rämet, Forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö, Finlands Akademi
 • Vice rektor Hanna Snellman, Helsingfors universitet
 • Generaldirektör Antti Vasara, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab
 • Professor Minnamari Vippola, Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik, Finlands Akademi
 • Rektor Mari Walls, Tampere universitet

Undervisningsråd Petteri Kauppinen från undervisnings- och kulturministeriet är stadigvarande expert i kommittén.

Har du frågor eller synpunkter?