Utlysning om medlemskap i internationella forskningsinfrastrukturer öppnar i maj 2024

3.5.2024

Finlands Akademi öppnar en utlysning som rör medlemskap i internationella forskningsinfrastrukturer. Utlysningen ger finländska forskningsorganisationer möjlighet att ansöka om medlemskap i nya internationella forskningsinfrastrukturer med medlemmar på nationell nivå.

På förslag av kommittén för forskningens infrastrukturer (FIRI-kommittén) har Finlands Akademis styrelse beslutat om en långsiktig plan för forskningsinfrastrukturer fram till 2030 (pdf). Huvudmålen i planen är kopplade till Akademins strategi, som utgår ifrån att öppna nya vägar för högklassig, ansvarsfull och genomslagskraftig forskning. Planen ställer fram en vision om att högklassiga forskningsinfrastrukturer lägger grunden för genomslagskraftig forskning, utveckling och innovation. På basis av planen öppnar FIRI-kommittén färdplans- och finansieringsutlysningar. Tillsammans med andra aktörer utvecklar den nationell och internationell forskningsinfrastrukturverksamhet under de kommande åren.

Medlemskap i internationella forskningsinfrastrukturer ger finländska forskare och företag tillgång till forskningsinfrastrukturtjänster som inte skulle kunna tillhandahållas enbart med nationella resurser. Internationella forskningsinfrastrukturer utgör också en plattform för internationellt samarbete inom forskning, utveckling och innovation samt för samarbete och vetenskaplig diplomati mellan länder. Att bli medlem är alltid ett strategiskt beslut.

Syftet med denna utlysning är att bedöma ett medlemskaps fördelar för finska FUI-aktörer och att fatta beslut om eventuella medlemskapsrekommendationer och medlemsavgifter.

FIRI-kommitténs roll i utvecklingen av internationella forskningsinfrastrukturer omfattar följande:

  • lämna eventuella rekommendationer om Finlands medlemskap till berörda ministerier, som om de så beslutar ska föra ärendet till riksdagen
  • förbinda sig att betala medlemsavgifter för upp till fem år i taget
  • finansiera uppbyggnaden av nationell verksamhet genom konkurrensutsatt FIRI-finansiering
  • följa utvecklingen av medlemskap och finansierade forskningsinfrastrukturprojekt samt fördelarna med investeringarna.

Utlysningen öppnar den 16 maj 2024 och stänger den 5 juni 2024. Besluten fattas i början av 2025.

Mer information

  • Utlysningstexten publiceras under veckan som börjar den 6 maj.
  • Kontakta oss i första hand per e-post: firi@aka.fi
  • ledande vetenskapsrådgivare Merja Särkioja, tfn 0295 335 111
  • vetenskapsrådgivare Marjut Kaukolehto, tfn 0295 335 169
  • vetenskapsrådgivare Juhokalle Pekkala, tfn 0295 335 050

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi

Finlands Akademi
kommunikationsexpert Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?