Finlands Akademi utnämnde nya enhetsdirektörer

7.6.2024

Finlands Akademis styrelse utsåg den 6 juni 2024 direktörer för tre nya enheter vid Akademins förvaltningsämbete. Direktörstjänsterna är tidsbegränsade tjänster för femårsperioden 1.9.2024–31.8.2029.

JK Emilia Katajajuuri utsågs till direktör för enheten för verksamhetsstyrning. Katajajuuri kommer till Akademin från en direktörspost vid Tammerfors högskolestiftelse (personaltjänster, verksamhetsstyrning och förvaltningstjänster).

PD Jussi Vauhkonen utsågs till direktör för enheten för finansieringsutlysningar. Vauhkonen har varit utvecklingsdirektör vid Akademin sedan den 1 oktober 2022.

PD Floora Ruokonen utnämndes till direktör för enheten för genomslag och forskningspolitik. Ruokonen har varit Akademins överdirektör för forskning (tf.) sedan den 8 januari 2024.

Utnämningarna en del av Akademins organisationsreform

Finlands Akademis förvaltningsämbete håller på att förnyas. Genom reformen kommer förvaltningsämbetets struktur och ledningssystem att förenklas och effektiviseras. Den nya organisationen träder i kraft den 1 september 2024.

Syftet med organisationsreformen är att stärka den övergripande styrningen och ledningen av Akademin, möjliggöra en mer långsiktig planering av forskningsfinansieringen och satsa på uppföljning och utvärdering av den finansierade forskningens genomslag.

Målet är också att stärka Akademins kommunikation och samhällskontakter, kunskapsledning och användning av data för att stödja verksamhetsplanering och forskningspolitisk expertis.

Mer information

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsdirektör Riitta Tirronen
tfn 0295 335 118
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?