Finlands Akademi öppnar utlysning för att stärka samarbetet med Sydkorea inom 6G- och kvantteknologiforskning

10.1.2024

Finlands Akademi öppnar våren 2024 en utlysning för att stärka forskningssamarbetet mellan finländska och sydkoreanska forskare inom 6G- och kvantteknologi. Akademin har förberett sig på att finansiera de finländska parterna i samarbetet med 1 miljon euro. Detta kommer att finansiera fyra treåriga samarbetsprojekt.

Finländska forskare underrättas i god tid om denna finansieringsmöjlighet så att de kan planera gemensamma projekt med sydkoreanska forskare. Korean National Research Foundation (NRF) är den sydkoreanska partnern för utlysningen. NRF är också huvudansvarig för utlysningen.

Utlysningstexten publiceras i mars, och finländska forskare ska lämna in en preliminär ansökan till Finlands Akademi i april–maj. De exakta datumen kommer att meddelas i utlysningstexten.

Finländska och sydkoreanska forskare ska sedan lämna in en gemensam egentlig ansökan till NRF:s utlysning i juni–juli. Finansieringsbesluten fattas i höst 2024 och projekten kan inledas i oktober–november 2024.

De forskningsteman som valts ut för samarbetet med Sydkorea ingår i Finlands Akademis flaggskeppsprogram.

Mer information

  • ledande vetenskapsrådgivare Tommi Laitinen, tfn 0295 335 057
  • vetenskapsrådgivare Ulla Ellmén, tfn 0295 335 011

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Vesa Varpula
tfn 0295 335 131

Har du frågor eller synpunkter?