Finlands Akademi har färdigställt ny handlingsplan om ansvarsfull forskarutvärdering

8.5.2024

Finlands Akademi har förbundit sig till ansvarsfull utvärdering av forskare samt till att främja högklassig, ansvarsfull och genomslagskraftig forskning. Akademin har nu tagit fram en ny handlingsplan som syftar till att ytterligare stärka en mer ansvarsfull verksamhetskultur inom forskningen.

Planen (CoARA Action Plan) innehåller konkreta åtgärder som redan vidtagits vid Akademin för att göra utvärderingen av forskning mer rättvis, öppen och effektiv. Arbetet med att utveckla Akademins verksamhet tillsammans med det nationella och internationella forskarsamhället kommer också att spela en viktig roll under de kommande åren.

I enlighet med ansvarsfull forskarutvärdering bedöms forskarens prestationer via varierande resultat och uppdrag under forskarkarriären. Bedömningen fokuserar på en kvalitativ granskning av forskningsplanen och sökandens kompentens, inte på kvantitativa mätare såsom citerings- eller tidskriftsbaserad metrik.

CoARA-handlingsplanen är en fortsättning på Finlands Akademis tidigare åtaganden för att främja ansvarsfull forskarutvärdering. I november 2022 undertecknade Akademin det internationella avtalet Agreement on Reforming Research Assessment. Akademin har också anslutit sig till CoARA-koalitionen för att främja genomförandet av avtalet om reformen av internationell forskningsutvärdering.

Har du frågor eller synpunkter?