Suomen Akatemia on julkaissut vastuullista tutkijanarviointia edistävän toimintasuunnitelmansa

8.5.2024

Suomen Akatemia on sitoutunut vastuulliseen tutkijanarviointiin sekä korkealaatuisen, vastuullisen ja vaikuttavan tutkimuksen edistämiseen. Akatemian julkaisema Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA) -toimintasuunnitelma tähtää entistäkin vastuullisemman tutkimuskulttuurin vahvistamiseen.

Akatemian suunnitelma sisältää jo aiemmin tehtyjä konkreettisia toimenpiteitä, joiden avulla tutkimuksen arvioinnista tehdään oikeudenmukaisempaa, läpinäkyvämpää ja vaikuttavampaa. Oman toiminnan kehittäminen yhteistyössä kotimaisen ja kansainvälisen tiedeyhteisön kanssa on suunnitelman perusteella myös merkittävässä roolissa tulevina vuosina.

Vastuullisen tutkijanarvioinnin periaatteiden mukaan tutkijan saavutuksia arvioidaan moninaisten tuotosten ja tutkijanuran tehtävien kautta. Arvioinnissa painotetaan tutkimussuunnitelman ja hakijan pätevyyden laadullista arviointia, joka ei perustu määrällisiin mittareihin, kuten viittaus- tai lehtiperusteiseen metriikkaan.

CoARA-toimintasuunnitelma on jatkoa Suomen Akatemian aiemmille sitoumuksille vastuullisen tutkijanarvioinnin edistämiseksi. Marraskuussa 2022 Akatemia allekirjoitti kansainvälisen Agreement on Reforming research assessment -sopimuksen. Akatemia on myös liittynyt CoARA-koalitioon, jonka tehtävänä on edistää kansainvälisen tutkimuksen arvioinnin uudistamista koskevan sopimuksen toimeenpanoa.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?