Darwin Prockop, akademiker inom vetenskap, har dött

6.2.2024

Darwin Prockop, utländsk akademiker inom vetenskap, har dött vid en ålder av 94 år. Den amerikanske forskaren fokuserade på kollagen, stamceller och genterapi. Prockop tilldelades hederstiteln utländsk akademiker inom vetenskap år 1990. 

Prockop samarbetade länge med finländska forskare, särskilt med kollagenforskare vid Uleåborgs universitet. Han hade också ett betydande inflytande på forskarutbildningen i Finland. Han var forskarkollega med akademiprofessor emeritus Kari Kivirikko sedan slutet av 1960-talet; Kivirikko var flera gånger gästforskare i Prockops laboratorium. Flera finländska forskare genomförde sin postdoktorala forskning i Prockops labb, exempelvis Leena och Aarno Palotie samt Taina Pihlajaniemi.

På framställning av Finlands Akademi kan republikens president bevilja hederstiteln akademiker inom vetenskap till ytterst meriterade inhemska eller utländska vetenskapsidkare. Högst 16 inhemska vetenskapsidkare kan samtidigt inneha titeln. För utländska vetenskapsidkare är antalet inte begränsat. 

Läs mer om akademiker på Finlands Akademis webbplats.

Har du frågor eller synpunkter?