2 876 ansökningar till Finlands Akademis vinterutlysning – besluten klara 12–13 juni

23.1.2024

Forskare inlämnade sammanlagt 2 876 ansökningar till Finlands Akademi i samband med vinterutlysningen 2024, som stängde den 17 januari. Ansökningar av delprojekt i konsortier har räknats som skilda ansökningar. Om varje konsortieansökan räknas som en enda ansökan blir antalet ansökningar 2 405.

Bidrag för anställning som akademiforskare söktes av 929 forskare. Det genomsnittliga akademiforskarbidraget som söktes var 612 000 euro. Akademiprojektbidrag var den populäraste bidragsformen med totalt 1 421 ansökningar (1 230 ansökningar i förra omgången).

Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik mottog totalt 882 ansökningar (929). Forskningsrådet för kultur och samhälle mottog 759 ansökningar (716) och forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö mottog 764 ansökningar (748). Till det nya akademiprogrammet för idrottsvetenskap inkom 49 ansökningar.

Forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö fattar besluten om akademiprojektbidragen, akademiforskarbidragen och bidragen för kliniska forskare den 12 juni 2024. Forskningsrådet för kultur och samhälle och forskningsrådet för naturvetenskap och teknik fattar sina beslut om akademiprojektbidragen och akademiforskarbidragen den 13 juni 2024.

Sökandena och organisationernas forskningstjänster får svara på en enkät om vinterutlysningen. Svarstiden går ut den 29 januari 2024.

Mer information

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?