Suomen Akatemian talvihaussa jätettiin 2876 hakemusta – päätökset tehdään 12.-13.6.

23.1.2024

Suomen Akatemia vastaanotti tammikuussa 2024 päättyneessä uudessa talvihaussa avoinna olleisiin hakuihin yhteensä 2 876 hakemusta. Luvussa konsortiohakemuksen osahankkeet on laskettu omina hakemuksinaan. Kun lasketaan kukin konsortio yhtenä hakemuksena, hakemusmäärä on 2 405.

Akatemiatutkijan tehtävään jätettiin yhteensä 929 hakemusta. Akatemiatutkijat hakivat rahoitusta keskimäärin noin 612 000 euroa. Eniten tänä vuonna haettiin akatemiahankerahoitusta, yhteensä 1 421 hankehakemusta (edellisessä haussa vuonna 2022 jätettiin 1 230 hankehakemusta).

Toimikunnista luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikuntaan tuli yhteensä 882 hakemusta (edellisessä haussa 929). Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnalle osoitettiin 759 hakemusta (edellisenä vuonna 716) ja biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunnalle 764 hakemusta (edellisenä vuonna 748). Lisäksi talvihaussa saatiin 49 liikuntatutkimuksen akatemiaohjelman hakemusta.

Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta tekee akatemiahanke- ja akatemiatutkijahakemusten sekä kliinisen tutkijan tehtävän hakemusten päätökset 12.6.2024. Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta sekä luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta tekevät akatemiahanke- ja akatemiatutkijapäätökset 13.6.2024.

Talvihaun hakijoille ja organisaatioiden tutkimuspalveluille on avattu palautekysely, johon voi vastata 29.1.2024 asti.

Lisätietoja:

Suomen Akatemian viestintä
viestintäasiantuntija Vesa Varpula
p. 029 533 5131
etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?