Rådet för strategisk forskning beslutade om fortsatt finansiering inom RSF-programmen CLIMATE och LITERACY

13.6.2023

Rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi beviljade vid sitt möte den 12 juni 2023 fortsatt finansiering till nio konsortier och två programledare inom följande RSF-program:

  • Klimatförändringen och människan (CLIMATE, 2020–2026):
  • Informationsläskunnighet och informationsbaserat beslutsfattande (LITERACY, 2020–2026).

Paula Schönach, docent vid Aalto-universitetet, kommer att fortsätta som programdirektör för CLIMATE-programmet och Jarmo Viteli, forskningsdirektör vid Tammerfors universitet, kommer att fortsätta som programdirektör för LITERACY-programmet. De konsortier som finansieras inom ramen för RSF-programmen pågår i regel i sex år, men finansieringen beviljas i två treårsperioder. Den andra finansieringsperioden beviljas på basis av ansökan om fortsatt finansiering och verksamheten under den första finansieringsperioden.

De konsortier som nu fått fortsatt finansiering inledde sin verksamhet i oktober 2020 och den fortsatta finansieringen beviljades fram till september 2026. Varje konsortiums fortsatta finansiering utgör cirka 80 procent av den första periodens finansiering. Inom de två programmen beviljades totalt 27 miljoner euro i finansiering, i genomsnitt 3 miljoner euro per konsortium.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Finlands Akademi, kommunikationenkommu
nikationsexpert Vesa Varpula
tfn 0295 335 131

Har du frågor eller synpunkter?