Suomen Akatemialta merkittävä rahoitus tutkimusinfrastruktuurihankkeille

5.12.2023

Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuurikomitea on myöntänyt kansallisten ja kansainvälisten tutkimusinfrastruktuurien rakentamiseen ja kehittämiseen yhteensä yli 29 miljoonaa euroa. Rahoitusta myönnettiin 11 tutkimusinfrastruktuurihankkeelle. Kyseessä on ensimmäinen osa FIRI 2023 tutkimusinfrastruktuurihaun päätöksiä.

Rahoituksella vahvistetaan biopankkipalveluita tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan käyttöön sekä biotieteiden ja biolääketieteen teknologia-alustoja ja valtakunnallista palveluverkostoa. Lisäksi rahoitusta myönnettiin biokuvantamisen mikroskopiamenetelmien ja laitteistojen kehittämiseen sekä ihmistieteiden aineistojen ja teknologioiden hyödyntämiseen.

Rahoituksen saaneissa hankkeissa edistetään myös kvanttitietokoneen yhdistämistä suurteholaskentapalveluun sekä luonnon ja synteettisten epäorgaanisten materiaalien tutkimusta. Lisäksi rahoituksella tuetaan lajikirjon, ilmastonmuutoksen, ilmanlaadun ja saastumisen haasteisiin vastaamista ja näiden tutkimista sekä molekyylien ja materiaalien analysointia vihreän siirtymän ja elinikäisen terveyden tutkimuksen edistämiseksi. Edellä mainittujen ohella rahoitusta myönnettiin myös rakennebiologian tutkimuksen laitteisto- ja menetelmäinvestointeihin sekä uusien hiukkasfysiikan ilmiöiden tutkimukseen.

Tutkimusinfrastruktuurikomitea tekee lisää rahoituspäätöksiä FIRI 2023 infrastruktuurirahoitushakuun liittyen 31.1.2024.

Suomen Akatemia rahoittaa kansallisesti merkittävien ja tieteellistä tutkimusta edistävien tutkimusinfrastruktuurien hankkimista, perustamista, vahvistamista ja uudistamista.

Lisätietoja:

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Suomen Akatemian viestintä
viestintäasiantuntija
Pekka Rautio
029 533 5040

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?