Finlands Akademi testar finansiering för att främja utnyttjandet av forskningsresultat

6.3.2023

Finlands Akademi bereder en ny bidragsform som ska främja nyttiggörandet av forskningsrön och stödja kommersialisering och annat samhälleligt genomslag. Akademin kommer att öppna en begränsad pilotutlysning för att stödja utarbetandet av bidragsformen, och utlysningens resultat används som grund för fortsatt beredning. Finansieringen kan sökas av projektledare som har spetsforskningsfinansiering från Akademin samt av forskare som valts ut av Finlands Akademis flaggskepp.

Finlands Akademi och Business Finland samarbetar tätt i gränssnittet mellan forskning och innovation. Samarbetet spelar en viktig roll även i beredning av den nya bidragsformen och pilotutlysningen. Målet är att den nya bidragsformen ska passa bra ihop med Business Finlands motsvarande finansieringsmöjligheter.

Pilotutlysningen har en finansieringsbudget på tio miljoner euro för år 2023. Utlysningstexten publiceras i juni och utlysningen stänger i september 2023. Finansieringsbesluten fattas i december och de finansierade projekten kan inleda sin verksamhet i januari 2024.

Enligt den föreliggande planen för pilotutlysningen kan finansieringen sökas av projektledare som har spetsforskningsfinansiering från Akademin samt av forskare som valts ut av Finlands Akademis flaggskepp. Finansieringen kan användas för att nyttiggöra sådana forskningsresultat som uppkommit inom spetsforskningsenheter eller flaggskeppsprojekt

Utlysningen går under namnet ”Från idéer till lösningar – finansiering för nyttiggörande av forskning” och genom den beviljas finansiering för mångsidigt nyttiggörande av forskningsrön. Med hjälp av finansieringen uppmuntras forskare till exempel att testa forskningsresultat i praktiska situationer eller att utveckla nya verksamhetsmodeller för att tillgodose näringslivets, den offentliga förvaltningens eller den tredje sektorns behov. Som referenspunkt används Europeiska forskningsrådet ERC:s bidragsform Proof of Concept. Finlands Akademi kommer att fortsätta utveckla den nya bidragsformen utifrån erfarenheterna från pilotutlysningen.

Noggrannare uppgifter och utlysningstexten publiceras på Akademins webbplats i början av juni 2023. Ett infomöte (webbinarium) om utlysningen ordnas den 12 juni kl. 12.00. Anmäl dig här.

Mer information

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Vesa Varpula
fornamn.efternamn(at)aka.fi
tfn 0295 335 131

Har du frågor eller synpunkter?