Suomen Akatemia pilotoi tutkimustulosten hyödyntämistä edistävää rahoitusta syksyllä 2023

6.3.2023

Suomen Akatemia valmistelee uutta rahoitusmuotoa, joka edistää tutkimustulosten hyödyntämistä kohti kaupallistamista ja muuta yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Rahoitusmuodon valmistelun tueksi avataan rajattu pilottihaku, jonka tulosten pohjalta valmistelua jatketaan. Nyt avattavassa pilottihaussa rahoitusta voivat hakea vain Akatemian huippuyksikkörahoitusta saavat hankejohtajat ja lippulaivojen valitsemat tutkijat.

Suomen Akatemia ja Business Finland tekevät tiivistä yhteistyötä tutkimus- ja innovaatiotoiminnan rajapinnassa myös Akatemian uuden rahoitusmuodon ja sen pilottihaun valmistelussa. Tavoitteena on, että tuleva uusi hakumuoto nivoutuu hyvin Business Finlandin vastaavien rahoitusmuotojen kanssa.

Akatemia on varannut pilottihaun rahoitukseen vuonna 2023 kymmenen miljoonaa euroa. Hakuilmoitus julkaistaan kesäkuussa ja haku päättyy syyskuussa 2023. Rahoituspäätökset hankkeille tehdään joulukuussa, ja hankkeet voivat aloittaa toimintansa tammikuussa 2024.

Tämänhetkisen suunnitelman mukaan rahoitusta voisivat hakea pilottihaussa Akatemian huippuyksikkörahoitusta saavat hankejohtajat ja lippulaivojen valitsemat tutkijat. Rahoitusta voisi hakea huippuyksiköissä ja lippulaivoissa toteutettujen tutkimushankkeiden tulosten jatkokehittämiseen.

Akatemian ”Ideat ratkaisuiksi – tutkimuksen hyödyntäminen” -pilottihaku edistää tutkimustulosten monipuolista hyödyntämistä. Rahoituksen avulla tutkijoita kannustetaan esimerkiksi testaamaan tutkimustuloksia käytännön olosuhteissa tai kehittämään uusia toimintamalleja elinkeinoelämän, julkishallinnon tai kolmannen sektorin tarpeisiin. Esikuvana valmistelussa käytetään Euroopan tutkimusneuvosto ERC:n Proof of Concept -rahoitusmuotoa. Suomen Akatemia kehittää tutkimuksen hyödyntämisen rahoitusmuotoa pilottihaun kokemusten perusteella.

Tarkemmat tiedot hausta ja hakuilmoitus julkaistaan Akatemian verkkosivulla kesäkuun alussa 2023. Hakuinfo hausta järjestetään 12.6.2023 klo 12.00 (etätilaisuutena). Ilmoittaudu tästä hakuinfoon.

Lisätietoja:

viestintäasiantuntija Vesa Varpula
Suomen Akatemia
etunimi.sukunimi(at)aka.fi
p. 029 533 5131

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?