Finlands Akademi öppnar utlysning för att stödja nyttiggörande av forskning

9.6.2023

I augusti 2023 öppnar Finlands Akademi en ny utlysning i syfte att främja nyttiggörandet av forskningsresultat för att stödja forskningens kommersialisering och samhälleliga genomslag. Med hjälp av finansieringen uppmuntras forskare till exempel att testa forskningsresultat i praktiska situationer eller att utveckla nya verksamhetsmodeller för att tillgodose näringslivets, den offentliga förvaltningens eller den tredje sektorns behov. Som referenspunkt används Europeiska forskningsrådet ERC:s bidragsform Proof of Concept.

I denna pilotutlysning, som går under namnet Från idéer till lösningar – finansiering för nyttiggörande av forskning, kan finansieringen sökas av projektledare (enhetsledare och delprojektledare) som vid ansökningstidens utgång får finansiering inom Akademins program för spetsforskningsenheter och forskare som bemyndigats av ledare för Akademins flaggskepp och som bedriver forskning inom ett flaggskeppsprojekt. De sökande ska inneha posten i fråga vid ansökningstidens utgång. En flaggskeppsledare kan bemyndiga högst fem sökande att lämna in en ansökan. Sökanden måste ha avlagt doktorsexamen.

Utlysningen har en finansieringsbudget på tio miljoner euro. Ett enskilt projekt beviljas högst 300 000 euro. Den maximala projektstorleken i konsortier är 450 000 euro. Finansieringsperioden inleds den 1 januari 2024 och projekttiden är två år.

Utlysningen öppnar den 1 augusti och stänger den 6 september 2023. Finansieringsbesluten fattas i mitten av december.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

kommunikationsexpert Vesa Varpula
Finlands Akademi
fornamn.efternamn(at)aka.fi
tfn 0295 335 131

Har du frågor eller synpunkter?