Suomen Akatemia ja ulkoministeriö myönsivät lähes kuusi miljoonaa euroa kehitystutkimukseen

25.8.2023

Suomen Akatemia ja ulkoministeriö ovat myöntäneet rahoituksen yhdeksälle tutkimushankkeelle Kehitystutkimuksen akatemiaohjelma DEVELOP2 -haussa. Kehitystutkimuksen ohjelmassa rahoitetaan monitieteistä ja ongelmalähtöistä tutkimusta, joka kuvaa ja tulkitsee kehityksen ulottuvuuksia, auttaa ymmärtämään kehityksen esteitä ja etsii keinoja näiden esteiden poistamiseksi.

Akatemiaohjelman käytännön tavoitteena on tuottaa tietoa ongelmien ratkaisuun esimerkiksi terveyteen, luonnonvaroihin, talouteen ja koulutukseen liittyen. Lisäksi kehitystutkimuksessa tarvitaan tietoa kansainvälisten, kansallisten ja kulttuuristen järjestelmien toiminnasta sekä näiden kehitykselle asettamista rajoituksista ja mahdollisuuksista.

Yhdeksässä rahoitetussa tutkimushankkeessa on yhteensä 11 tutkimusryhmää. Yhdeksästä hankkeesta Suomen Akatemia rahoittaa viisi ja Ulkoministeriö neljä. Hankkeet käynnistyvät syyskuun alussa 2023. DEVELOP2-akatemiaohjelma on jatkoa aikaisemmalle DEVELOP-akatemiaohjelmalle, joka toimi vuosina2018–2023.

Suomen Akatemian rahoittamassa viidessä tutkimushankkeessa tutkitaan kasvien kestävää käyttöä taistelussa infektiosairauksia vastaan, haavoittuvaisten vastasyntyneiden lasten terveyden ja kehityksen ylisukupolvista kehää, uhkaavia infektiotauteja Itä-Afrikan muuttuvassa ympäristössä, syötävien hepokattien kestävää käyttöä Itä-Afrikan ruokaturvan parantamiseksi sekä muutospolkuja naisten osallisuuteen Nepalin muuttuvassa musiikkikulttuurissa.

Lisätietoja:

sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi@aka.fi

Viestintäasiantuntija Vesa Varpula
Suomen Akatemia
etunimi.sukunimi(at)aka.fi
p. 029 533 5131

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?