Suomen Akatemia tukee kansainvälistä tutkimusyhteistyötä suurteholaskennassa

18.12.2023

Suomen Akatemia on valinnut 14 tutkimushanketta rahoitettaviksi suurteholaskennan kansainvälisen yhteistyön erityisrahoitushaussa. Rahoitusta myönnettiin kaudelle 2024–2026 yhteensä lähes 7,2 miljoonaa euroa.

Rahoituksella vahvistetaan eurooppalaisen EuroHPC (European High-Performance Computing) -suurteholaskennan resurssien ja LUMI supertietokoneen hyödyntämistä lippulaivojen aihealueiden tieteelliseen tutkimukseen. Tavoitteena on tätä kautta tukea monipuolisen tulevaisuuden laskentaekosysteemin kehittymistä ja siihen liittyvän osaamisen laajentamista sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Rahoitetut hankkeet kohdistuvat erityisesti laskennalliseen tieteeseen ja laskennalliseen data-analyysiin. Lisäksi rahoitusta myönnettiin muun muassa tietojenkäsittelytieteen, fysiikan, neste- ja plasmafysiikan, geofysiikan ja -kemian alan hankkeisiin sekä biokemian, farmasian ja polymeeri- sekä biomateriaalialojen tutkimukseen. Näiden ohella suurteholaskentaa hyödynnetään puu- ja paperimateriaalien, nanotieteen ja -teknologian, kaukokartoituksen, ilmastontutkimuksen, ilma- sekä ilmakehätieteiden ja soveltavan matematiikan tutkimuksessa. 

Suurteholaskennan erillisrahoitus pohjautuu Suomen strategisiin kansainvälisiin yhteistyökumppanuuksiin yhdysvaltalaisten ja japanilaisten osapuolten kanssa muun muassa digitalisaation, tekoälyn, kestävän kehityksen ja vihreän talouden aloilla. Kumppanuuksien tavoitteena on kehittää kansainvälistä huippututkimusta ja uusia teknologioita sekä edistää työllisyyttä ja kilpailukykyä.

Suomen Akatemian lippulaivajaosto päätti rahoitettavista hankkeista kansainvälisten arviointilausuntojen perusteella. Korkeatasoiksi arvioidut hankkeet edistävät tieteen uudistumista ja monimuotoisuutta, tutkimuksen laatua sekä tieteellisen vaikuttavuuden lisäksi myös laajempaa vaikuttavuutta.

Lisätietoa

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi 

Suomen Akatemian viestintä
Pekka Rautio
viestintäasiantuntija
p. 029 533 5040

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?