24.10 kommer beslut om flaggskeppsprogrammets fjärde utlysning

13.10.2023

Den 24 oktober ska Finlands Akademi fatta beslut om de nya flaggskepp som väljs till flaggskeppsprogrammet. Beslutet om nya flaggskepp fattas alltså tidigare än planerat. De faktiska finansieringsbesluten fattas inom den ursprungliga tidsramen, dvs. i januari 2024.

Besluten kommer att publiceras på eftermiddagen den 24 oktober i samband med flaggskeppssektionens möte.

Flaggskeppsprogrammets fjärde utlysning öppnades i våras. I programmet ingår för tillfället tio flaggskepp som valts ut i de tidigare utlysningarna.

Mer information

  • ledande vetenskapsrådgivare Maiju Gyran, Finlands Akademi, tfn 0295 335 015, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • Flaggskeppsprogrammet

Har du frågor eller synpunkter?