Tutkimuksen profiloitumista edistävä rahoitus on auttanut yliopistoja strategisten valintojen konkretisoimisessa

31.10.2022

Yliopistojen tutkimuksen profiloitumisen rahoituksella (Profi) toimineiden, kolmannen rahoituskauden hankkeiden (2017‒2021) loppuraportit on hyväksytty. Suomen Akatemian rahoitus kyseisille hankkeille oli yhteensä 50 miljoonaa euroa.

Profi-rahoituksen tavoite on tukea ja nopeuttaa tutkimuksen laadun kehittämistä yliopistojen omien strategisten valintojen pohjalta. Akatemian Profi-rahoitus on määräaikaista, ja rahoituksen tarkoituksena on vahvistaa ja nopeuttaa tutkimuksen laatua edistäviä kehittämistoimia. Yliopistojen omilla panostuksilla on suuri merkitys siinä, miten kehittämistoimissa onnistutaan. Profi-loppuraporteissa yliopistot kertovat niistä vaikutuksista, jotka ovat nähtävissä heti rahoituskauden jälkeen.

”Profi-rahoituksen koko vaikuttavuus näkyy vasta pidemmän ajan kuluessa. Jo nyt voi kuitenkin todeta, että rahoitus on auttanut yliopistoja konkretisoimaan strategisia valintojaan”, Suomen Akatemian hallituksen puheenjohtaja Johanna Myllyharju toteaa.

”Yliopistot ovat toki hyvin erikokoisia. Tästä johtuen tutkimuksen laatua kehittävien toimien laajuus on myös erilaista, vaikka keinot olisivatkin samanlaisia”, Myllyharju jatkaa.

Loppuraporttien perusteella rekrytointi korostuu kaikissa yliopistoissa tärkeimpänä Akatemian Profi-rahoituksella toteutettuna tutkimuksen laatua edistävänä keinona. Rekrytoinnilla on esimerkiksi entisestään vahvistettu jonkin alan jo vahvaa tutkimusta tai nopeutettu yliopiston suunnitelmissa olleen uuden tutkimusalan käynnistämistä. Rekrytoinneilla on myös pystytty laajentamaan profiloitumisalueen tutkimuksen kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja.

Raporttien pohjalta monitieteisten ja tieteidenvälisten alustojen luominen ja kehittäminen ovat vakiintuneet yhdeksi keskeisimmistä välineistä profiloitumisalueiden tutkimuksen laadun kehittämisessä yliopiston koosta riippumatta. Lisäksi alustojen on raportoitu toimivan yliopistojen hyvinä yhteistyön foorumeina ja kontaktipintoina tutkimuslaitoksien, yritysten ja yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa.

”Useat yliopistot raportoivat Profi-rahoituksen vipuvaikutuksesta myös muun kansallisen ja kansainvälisen kilpaillun rahoituksen hankkimisessa. Profi-rahoitus on tuonut valmiutta laajojen monitieteisten temaattisten tavoitteiden konkretisoimiseen ja rahoitushakemusten tekemiseen”, Suomen Akatemian tutkimuksesta vastaava ylijohtaja Riitta Maijala kertoo.

Profi-rahoituksen epäsuorana vaikutuksena loppuraporteissa tuotiin esille yliopistojen sisäisen ja ulkoisen yhteistyön lisääntyminen. Eri profiloitumisalueilla on esimerkiksi yhteisiä professoreita ja profiloitumisalueille on perustettu uusia yksiköiden tai tiedekuntien yhteisiä professuureja. Profiloitumisalueet ovat myös auttaneet uusien koulutusohjelmien perustamisessa.

Lisätietoja

  • Hallituksen puheenjohtaja Johanna Myllyharju, Suomen Akatemia, p. 029 448 5740, etunimi.sukunimi (at) oulu.fi
  • Tutkimusasioista vastaava ylijohtaja Riitta Maijala, Suomen Akatemia, p. 029 533 5002, etunimi.sukunimi (at) aka.fi
  • Tiedeasiainneuvos Anne Heinänen, Suomen Akatemia p. 029 533 5021, etunimi.sukunimi (at) aka.fi
  • yleiset tiedustelut: profi (at) aka.fi
  • Yliopistojen profiloituminen

Suomen Akatemian viestintä
Pekka Rautio
viestintäasiantuntija
029 533 5040
etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?