Paula Eerola blir generaldirektör för Finlands Akademi

10.2.2022

Professor Paula Eerola har utnämnts till generaldirektör för Finlands Akademi. Statsrådet utnämnde Eerola den 10 februari. Utnämningen är på fem år och inleds den 1 mars 2022.

Paula Eerola har varit prorektor vid Helsingfors universitet sedan 2018. Hon utnämndes till professor i experimentell partikelfysik år 2008. Vid Helsingfors universitet har Eerola även varit direktör för naturvetenskapliga forskarskolan och forskningsinstitutet för fysik samt dekanus för matematisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Åren 2013–2017 var Eerola ordförande för forskningsrådet för naturvetenskap och teknik vid Finlands Akademi. Hon har också varit medlem i Finlands Akademis kommitté för forskningens infrastrukturer och dess arbetsutskott samt Akademins styrelse och allmänna sektion.

Åren 1998–2008 var Eerola specialforskare i partikelfysik, professor i partikelfysik och chef för avdelningen för partikelfysik vid Lunds universitet. Innan dess har Eerola arbetat bland annat vid Europeiska organisationen för kärnforskning, CERN. Eerola disputerade till filosofie doktor vid Helsingfors universitet år 1990.

Eerola är ledamot av Finska Vetenskapsakademien, Finska Vetenskaps-Societeten, Akademin för Tekniska Vetenskaper och Kungliga Vetenskapsakademien.

Läs mer: Paula Eerola utnämnd till generaldirektör för Finlands Akademi (UKM)

Har du frågor eller synpunkter?