Nedskärningarna i forskningsfinansiering dras tillbaka – Akademins bevillningsfullmakt ökar med 147 miljoner

8.4.2022

Regeringen beslutade vid sina ramförhandlingar den 6 april 2022 att dra tillbaka de nedskärningar i forskningsfinansieringen som föreslogs i våras 2021. Statens FoU-insatser för 2023 höjs med 350 miljoner euro jämfört med föregående rambeslut.

Finlands Akademis bevillningsfullmakt för forskning höjs permanent med 147 miljoner euro. Dessutom anvisas det en fullmakt av engångsnatur på 10 miljoner euro för den nationella medfinansieringen av EuroHPC-verksamheten 2023. Akademins totala bevillningsfullmakt för 2023 är således nästan 500 miljoner euro. Bevillningsfullmakten för strategisk forskning höjs med 25 miljoner euro jämfört med föregående rambeslut, där man hade planerat en motsvarande minskning av rådet för strategisk forsknings (RSF) fullmakt.

Regeringen fastställde dessutom att ett FoU-skatteincitament som baserar sig på tilläggsavdrag införs som en del av helheten av FoU-finansiering från och med 2023. Skatteincitamentet bereds så att dess ekonomiska effekt motsvarar cirka 100 miljoner euro på årsnivå.

I planen för de offentliga finanserna har man också för följande valperiod reserverat motsvarande FoU-tillägg för att höja FoU-utgifterna till 4 procent i förhållande till bruttonationalprodukten.

Finlands Akademi anser det vara utmärkt att landets regering drog tillbaka de nedskärningar i forskningsfinansieringen som tidigare planerats samt att regeringen genom nya beslut ämnar stödja högklassig forskning, utveckling och innovation. Genom vetenskaplig forskning skapas kompetens för hela samhället.

Finlands Akademis finansiering av vetenskaplig forskning och forskningsmiljöer skapar likaså kompetens och förutsättningar på internationell nivå för ett omfattande utnyttjande av forskningsresultat. Internationellt framstående forskningsgrupper och högklassiga forskningsmiljöer bidrar till att stärka konkurrenskraften, som sedan kan skapa ekonomisk tillväxt och främja välfärd.

Har du frågor eller synpunkter?