Tutkimusrahoitusleikkaukset peruttiin kehysriihessä – Akatemialle 147 miljoonaa euroa lisää valtuutta

8.4.2022

Hallitus on perunut 6.4. pidetyssä kehysriihessä keväällä 2021 suunnitellut tutkimusrahoitusleikkaukset. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitusta lisätään 350 miljoonaa euroa edelliseen kehykseen verrattuna vuodesta 2023 alkaen.

Suomen Akatemian valtuutta korotetaan pysyvästi 147 miljoonaa euroa, minkä lisäksi vuodelle 2023 osoitetaan kertaluonteinen 10 miljoonan euron valtuus EuroHPC-toiminnan kansalliseen vastinrahoitukseen. Akatemian tutkimusrahoitusvaltuus on vuonna 2023 lähes 500 miljoonaa euroa. Strategisen tutkimuksen myöntövaltuutta korotetaan 25 miljoonaa euroa verrattuna edelliseen kehykseen, jossa STN:n valtuuteen suunniteltiin vastaavan suuruista vähennystä.

Hallitus ottaa vuoden 2023 alusta alkaen käyttöön yrityksille suunnatun T&K-verokannustimen. Verokannustin valmistellaan siten, että sen taloudellinen vaikutus olisi vuositasolla noin 100 miljoonaa euroa.

Julkisen talouden suunnitelmassa on varauduttu tulevina vuosina vastaavan suuruisiin tutkimus- ja kehitysrahoituksen lisäyksiin. Tavoitteena on nostaa T&K-menot neljään prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen.  

Suomen Akatemia pitää erinomaisena sitä, että maan hallitus perui aiemmin suunnitellut tutkimusrahoitusleikkaukset ja tukee uusilla päätöksillä korkeatasoista tutkimusta ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa. Tieteellisellä tutkimuksella luodaan osaamista koko yhteiskunnan käyttöön.

Suomen Akatemian rahoitus tieteelliseen tutkimukseen ja tutkimusympäristöihin luo kansainvälisen tason osaamista ja edellytyksiä tutkimustulosten laajaan hyödyntämiseen. Kansainvälisesti korkeatasoiset tutkimusryhmät ja laadukkaat tutkimusympäristöt vahvistavat kilpailukykyä, joka tuottaa taloudellista kasvua ja hyvinvointia.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?