Forskningsrådet förnaturvetenskap och teknik fattade första stegets beslut om höstutlysningen 2021

8.4.2022

Besluten om ansökningar som inlämnades i Finlands Akademis septemberutlysning 2021 fattas i två steg under våren 2022. Den stegvisa processen gäller ansökningar om akademiprojektsbidrag samt bidrag för anställning som akademiforskare, forskardoktor eller klinisk forskare.

Målet med det stegvisa beslutsfattandet är att förkorta behandlingstiderna särskilt för de ansökningar som utifrån referentgranskningen inte har möjlighet att finansieras.

I det första beslutssteget i mars–april avslår forskningsråden efter eget avvägande de ansökningar som fått betyget 1–4. De ansökningar som fått betyget 5–6 fortsätter till nästa steg och besluten om dem fattas senare (se tabellerna nedan).

I samband med höstutlysningen 2021 infördes en reform inom panelbedömningen genom vilken de sökande som får betyget 1–4 får ett sammandrag av bedömningsutlåtandet som respons på sin ansökan. Reformen förtydligar och förenhetligar bedömningen och utlåtandena i fråga om ansökningar som fått betyget 1–4. När det gäller det slutliga betygen infördes en skala med fyra steg, där alla ansökningar med ett betyg under 4 (good) klassificeras på nivån 1–3 (fair to insufficient). Bakom reformen ligger en strävan att öka den tid som panelerna har till sitt förfogande för behandlingen av de bästa ansökningarna och därigenom stödja beslutsfattandet om de mest konkurrenskraftiga ansökningarna.

Första stegets beslut om ansökningar som inlämnades i Finlands Akademis septemberutlysning 2021 fattas i mars–april 2022: kultur och samhälle den 23 mars; biovetenskap, hälsa och miljö den 4 april; naturvetenskap och teknik den 7 april. Om din ansökan beslutas i det första steget får du besked om beslutet per e-post senast dagen efter beslutet. Du kan även läsa beslutsmeddelandet i e-tjänsten (SARA) på fliken Mina ansökningar > Beslut. Om din ansökan beslutas först i det andra steget hittar du den på fliken Mina ansökningar > Behandlas.

Beslutsdatum för septemberutlysningen 2021

Tidtabellen för finansieringsbeslut innehåller två datum (för de ifrågavarande bidragsformerna): det första beslutssteget och det andra beslutssteget. Sökandena får således besked om finansieringsbeslutet per e-post i samband med antingen det första eller det andra skedet av beslutsprocessen.

Forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö

Bidragsform

Första stegets beslut

% av ansökningar som beslutats i första steget

Andra stegets beslut

Akademiprojekt

4.4.2022

58%

30.5.2022

Akademiforskare

4.4.2022

57%

28.4.2022

Forskardoktor

4.4.2022

69%

28.4.2022

Klinisk forskare

4.4.2022

54%

30.5.2022

Forskningsrådet för kultur och samhälle

Bidragsform

Första stegets beslut

% av ansökningar som beslutats i första steget

Andra stegets beslut

Akademiprojekt

23.3.2022

62 % 

24.5.2022

Akademiforskare

23.3.2022

61 %

4.5.2022

Forskardoktor

23.3.2022

62 %

4.5.2022

*Ansvarsområdet för forskning i kultur och samhälle ordnar ett responsmöte i juni 2022.

Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik:

Bidragsform

Första stegets beslut

% av ansökningar som beslutats i första steget

Andra stegets beslut

Akademiprojekt

7.4.2022

 46%

21.6.2022

Akademiforskare

7.4.2022

 52%

12.5.2022

Forskardoktor

7.4.2022

 59%

12.5.2022

 

Forskningsråden fattar finansieringsbesluten på basis av ansökningarna, bedömningsutlåtandena och Akademins forskningspolitiska mål samt sina egna riktlinjer. Varje beslutsmeddelande innehåller en beslutsmotivering.

Läs om bedömning och beslutsfattande

Mer information

  • Mer information fås av den föredragande som nämns i beslutsmeddelandet
  • Så här fattas besluten
  • Samtliga beslutsdatum
  • överdirektör för forskning Riitta Maijala, tfn 0295 335 002
  • direktör Jussi Vauhkonen, tfn  0295 335 114
  • planerare Anna Kohonen (kultur och samhälle), tfn 0295 335 152
  • vetenskapsrådgivare Minna Räisänen (naturvetenskap och teknik), tfn 0295 335 072
  • vetenskapsrådgivare Anni Kleino (biovetenskap, hälsa och miljö), tfn 0295 335 161

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Finlands Akademi
kommunikationsexpert
Vesa Varpula
tfn 0295 335 131

Har du frågor eller synpunkter?