Finsk-svenska forskningsprojekt får finansiering för att undersöka användningen av skoglig råvara för framtida värdekedjor

22.6.2022

Programmet Tandem Forest Values stärker forskningssamarbete mellan Finland och Sverige med anknytning till skogsresurser, värdekedjan av träbaserade produkter och träbyggnad. Genom programmets utlysning Tandem Forest Values 3 (TFV3) har finansiärer nu beviljat drygt tre miljoner euro till fyra finsk-svenska forskningskonsortier med totalt tolv delprojekt.

Finansieringen grundar sig på en gåva från Sverige till Finland – när Finland firade 100 år av självständighet. TFV3-utlysningens finansiering är en fortsättning på två tidigare finansieringsperioder.

Utlysningens finländska finansiärer var Jord- och skogsbruksministeriet, Miljöministeriet, Finlands Akademis forskningsråd för naturvetenskap och teknik och Walter Ahlströms stiftelse. Den svenska finansiären var forskningsrådet Formas.

Inom ramen för programmet finansieras tvååriga konsortieprojekt som leds av unga forskare och vars parter är från Finland och Sverige. Forskningen är mycket mångvetenskapligt, med forskare från olika områden. I programmet ingår projekt bl.a. inom träbyggnad, skogsindustrins processer och materialforskning.

Finansierade projekt

Sampo Soimakallio (Finlands miljöcentral), Seppo Junnila (Aalto-universitetet) och Patrik Rohdin (Linköpings universitet) ska främja kolneutralt byggande. Inom ramen för projektet undersöks hinder och drivkrafter för träbyggnad.

Ali Mohammadi (Karlstads universitet), Narasinha Shurpali (Naturresursinstitutet) och Reijo Lappalainen (Östra Finlands universitet) ska inom WoodPro-projektet undersöka hur restprodukter från skogar kan omvandlas till nya produkter. Projektet stöder den bioekonomiska politik som Sveriges och Finlands regeringar har satt upp för att övergå till ett koldioxidsnålt samhälle och det svarar också mot FN:s mål för hållbar utveckling.

Kerstin Jedvert (RISE Research Institutes of Sweden), Diana Bernin (Chalmers tekniska högskola) och Michael Hummel (Aalto-universitetet) leder ett projekt där man ska undersöka avancerade skogsbaserade kolfibrer som producerats ur cellulosa och lignin. De nya produkter som ska tas fram inom projektet kan potentiellt ersätta existerande kommersiella kolfibrer, som är fossilbaserade och som har både ett högt koldioxidavtryck och ett högt pris.

Per-Olof Syrén (Kungliga tekniska högskolan), Laura Tomppo (Östra Finlands universitet) och Agne Swerin (Karlstads universitet) siktar till att lösa flera problem relaterade till nuvarande produktion och användning av plast. Inom projektet ska forskarna syntetisera förnybara polyestrar ur träbaserad råvara från skogsindustrin.

Mer information

  • Lista över beviljade bidrag (Finlands Akademi)
  • Lista över beviljade bidrag (Formas)
  • vetenskapsrådgivare Ulrika Jakobsson, Finlands Akademi, tfn 029 533 5038, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • vetenskapsrådgivare Jan Bäckman, Finlands Akademi, tfn 029 533 5010, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • forskningsdirektör Mikko Peltonen, tfn 029 516 2296, fornamn.efternamn(at)gov.fi
  • programchef Petri Heino, Miljöministeriet, tfn 050 5949 923, fornamn.efternamn(at)gov.fi
  • ombudsman Johanna Linna, Walter Ahlströms stiftelse, tfn 044 348 9267, info(at)walterahlstrom.fi
  • seniorrådgivare Karin Perhans, Formas, tfn +46 8 775 40 36, fornamn.efternamn(at)formas.se

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?